Wat is gehoorverlies?

1 op de 6 volwassenen heeft last
van een zekere mate van gehoorverlies.

Beeld u eens in dat u in een druk restaurant zit. Op de achtergrond zijn er kletterende borden, verschuivende stoelen, pratende en lachende mensen en haastige obers te horen. U probeert de gesprekken aan uw tafel te volgen – en die inspanning begint zwaarder en zwaarder te wegen

Uiteindelijk doet u alsof u alles hoort. U knikt, kijkt geïnteresseerd en lacht met de anderen mee, zelfs als u de grapjes niet begrijpt. U begint zich buitengesloten te voelen. Wanneer u het restaurant verlaat, heeft u hevige hoofdpijn, voelt u zich ontgoocheld en heeft u helemaal geen meer zin om snel weer af te spreken.

De tekenen herkennen

Gehoorverlies is anders dan gezichtsverlies

Net als bij het oog, worden de prestaties van het oor minder naarmate u ouder wordt. Door slechte ogen wordt het langzaamaan moeilijker om te lezen als de letters kleiner worden, maar bij gehoorverlies is het anders. 

Bij gehoorverlies kan het moeilijk zijn bepaalde woorden en geluiden te horen. Zo worden de medeklinkers met een hoge toon, zoals f, s en t, eenvoudig overstemd door de luide klinkers met een lage toon, zoals een a, o en u. Personen met gehoorverlies klagen vaak dat ze anderen wel horen praten maar niet verstaan wat ze zeggen.

  • Normaal gehoor
  • Visuele handicap
  • Gehoorverlies

Symptomen van gehoorverlies

Als u JA antwoordt op één of meer van deze vragen, is het mogelijk dat u een gehoorverlies heeft.

Ga op zoek naar het dichtstbijzijnde hoorcentrum

1. Vindt u dat de mensen in uw omgeving mompelen of zacht praten?

2. Kunt u gesprekken in restaurants of op drukke plaatsen moeilijk volgen? 

3. Moet u uw tv, radio of telefoon vaak luider zetten? 

4. Klagen uw vrienden en familieleden regelmatig dat ze wat ze tegen u zeggen altijd moeten herhalen? 

5. Moet u naar het gezicht van de mensen kijken om te kunnen verstaan wat ze zeggen? 

6. Merkt u dat u alledaagse geluiden zoals kwetterende vogels, voetstappen of tikkende klokken niet meer hoort?

Wat veroorzaakt gehoorverlies?

Gehoorverlies wordt vaak geassocieerd met ouderdom, maar dat is niet altijd het geval. Iedereen kan er slachtoffer van worden, maar het komt vaker voor bij mensen ouder dan 65 jaar. Gehoorverlies kan echter ook worden veroorzaakt door een infectie, letsel of geboorteafwijking. 

Ouderdomsgehoorverlies 
Naarmate we ouder worden kunnen we het vermogen verliezen om zachte, hoge tonen te waarnemen. U kunt perfect zonder vogelgezang leven, maar het verlies van de bouwstenen van spraak heeft wel meer verstrekkende gevolgen.

Ouderdomsgehoorverlies is een gevolg van de levenslange, dagelijkse slijtage van het gehoorsysteem. De meest voorkomende symptomen zijn moeite om zachte stemmen te horen en moeite om spraak te verstaan wanneer er achtergrondlawaai aanwezig is. Vaak merken familieleden ouderdomsgehoorverlies eerder op dan de persoon zelf.

Lawaaislechthorendheid
Dit wordt vaak veroorzaakt door te hoge blootstelling aan te hoge geluidsniveaus. Het bedreigt het gehoor van militair personeel, politieagenten, bouwvakkers, fabrieksarbeiders, boeren, tandartsen en kleuterleiders – om maar een aantal voorbeelden te noemen. Ook concerten en mp3-spelers kunnen uw gehoor beschadigen. Regelmatige blootstelling aan harde geluiden werkt gehoorverlies in de hand. Daarom is het belangrijk dat u altijd gehoorbescherming draagt in lawaaierige omgevingen.

Soorten gehoorverlies

De meest voorkomende oorzaken van gehoorverlies zijn leeftijd en overblootstelling aan harde geluiden. Gehoorverlies kan echter ook worden veroorzaakt door een infectie, een hoofdletsel, kankerbehandelingen of bepaalde medicijnen.

Gehoorverlies kan worden veroorzaakt door problemen in het buiten- en middenoor of door beschadigde cellen of vezels in het binnenoor. Of een combinatie van beide.

Gehoorverlies door problemen in het buiten- en middenoor (geleidend)
Geleidend gehoorverlies wordt veroorzaakt door problemen in het buiten- en middenoor, waardoor de geluiden het binnenoor niet kunnen bereiken. De meest voorkomende oorzaken zijn verstopping van het gehoorkanaal door oorsmeer, een geperforeerd trommelvlies, vloeistof in het middenoor en beschadigde of defecte middenoorbeentjes (gehoorbeentjes).

Gehoorverlies door problemen in het binnenoor (perceptief)
Dit soort gehoorverlies treedt op wanneer de gevoelige zenuwvezels in het binnenoor beschadigd raken. Hierdoor kan het geluid niet correct worden doorgestuurd. Dit kan een gevolg zijn van overblootstelling aan hard geluid. De meest voorkomende oorzaak van perceptief gehoorverlies is echter het natuurlijke verouderingsproces. Bij sommigen verslijten de zintuigcellen al op 50-jarige leeftijd terwijl bij anderen het gehoorverlies zelfs op 80-jarige leeftijd verwaarloosbaar is. Deze toestand is in de meeste gevallen blijvend.

Gehoorverlies beïnvloedt uw sociale leven

Onbehandeld gehoorverlies kan tot de terugtrekking uit het sociale leven leiden omdat de gesprekken veel meer mentale energie vergen. Onbehandeld gehoorverlies kan dan ook gepaard gaan met gevoelens van isolatie en zelfs depressie.

Laten we eens nagaan of deze bezorgdheden omtrent gehoorverlies op u of op iemand in uw buurt van toepassingen zijn:

• Ik voel me vaak onzeker buitenshuis omdat ik niet weet waar het geluid vandaan komt 

• Ik voel me vaak depressief en alleen 

• Ik ben vaak moe en moet na het werk even rusten 

• Ik heb geheugenproblemen

• Ik heb het moeilijk om spraak te verstaan, en dan vooral in bijeenkomsten met andere mensen 

• Mijn levenskwaliteit is gedaald door mijn gehoorverlies 

• Mijn gehoorverlies heeft niet alleen gevolgen voor mij maar ook voor mijn familie


Het is belangrijk dat u hulp zoekt als u tekenen van gehoorverlies opmerkt bij uzelf of een naaste.

Een audioloog kan uw gehoor testen en de behandeling adviseren die het beste bij u past.

Zoek een audioloog